English:
All my life I have been fascinated by people, why they behave the way they do...
Because of that, I worked in a mental hospital doing research for several years.
some years ago I graduated an autonomous photographer at the Photo Academy Amsterdam (2003).
My central theme is vulnerability. In order to catch the intense moment of interaction and the beauty of vulnerability, I work very intuitively.


Nederlands:
Mijn fascinatie voor het doen en laten van de mens is de rode draad in mijn leven. Zo heb ik onder andere gewerkt in een psychiatrisch ziekenhuis.
Door middel van onderzoek en gesprekken probeerde ik dicht bij de beweegredenen en gevoelens van de ander te komen.
Inmiddels probeer ik met de camera hetzelfde, wat indringende beeldtaal kan opleveren.
Als autonoom fotograaf leg ik op intuïtieve wijze mensen en hun emoties vast.
In de gevoelsbeelden speelt kwetsbaarheid een centrale rol, waarbij ik de kijker wil raken met de kracht en schoonheid, die van kwetsbaarheid uitgaat.